Кредит Колект
Заповедно производство
  • Заповедното производство е бързо, ефективно и не крие рискове;
  • Чрез заповед за изпълнение биха могли да се събират лесно всякакви парични вземания. Разноските по заповедното производство са в зависимост от цената на вземанет;
  • Заповедното производство е добър вариант при всякакъв вид длъжници: физически лица, търговци или други правни образувани;
  • Заповедното производство е факултативна възможност на кредитора да защити своите интереси. От него могат да се възползват гражданите и фирмите, които имат дължими вземания (в пари или стока) до 25 хил. л;
  • Целта на заповедното производство е да се избегнат делата за вземанията, и събирането на доказателствата за съществуването и размера, на вземането, за което страните спорят.