Кредит Колект
Възбрана на недвижим имот
  • Възбраната на недвижим имот е изключително ефективен способ за обезпечение на вземане, когато длъжникът притежава недвижими имоти в оборот. Когато длъжникът е физическо лице, възбраната възпрепятства длъжника да се оттърве от активите си или както се казва "да няма нищо на свое име".
  • Световната финансова криза нанесе сериозен удар върху строителните предприемачи, което доведе до множество фалити. Популяризацията на този способ се налага поради факта, че фалиралият предприемач няма достатъчно активи, с които да удволетвори кредиторите си. В повечето случаи тези кредитори се явяват като обикновени купувачи, които не притежават нищо друго освен предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот или право на строеж. Тъй като в повечето хипотези се стига до съд /което е изцяло в интерес на купувача/, евентуалната прогноза за всеки един случай може да се изчерпи с есенцията  "Кой превари - той завари".
  • Принципът е възприет буквално. Вписването на възбраната в Службата по вписвания става под номер. И този, който е вписал възбраната си с по-малък номер, той е и този, който пръв ще удволетвори претенцията за вземането си с обезпечения имот. Последващите кредитори ще се удволетворяват с останалото. Без значение са каквито и да е други дати, включително и датата на предварителните договори. В случай, че строителят е "продал" имота на няколко купувача с няколко предварителни договора, приоритет ще има този, който пръв впише възбрана и искова молба в Имотния регистър към Агенция по вписвания. От тази гледна точка, действията, касаещи строителите е добре да бъдат предприети незабавно и още преди завеждане на иска. Ноторно известно е, че този вид предприемачи не връщат пари и са възприели изцяло мотото "Парите днес струват повече от парите утре". В случай, че сградата не е изградена или строителят е в забава, единственият начин за ефективно удволетворяване на претенцията е възбраната на имота.
  • Какъв е ефекта на възбраната? Възбраната на практика не позволява на строителя да прехвърли определена недвижима собственост, тъй като никой не би закупил имот с възбрана. Продавачът има интерес да заличи възбраната веднага щом намери купувач, тъй като купувачите изискват чисто удостоверение за тежести при покупката на имота. В противен случай, те рискуват да бъдат отстранени от имота след като са заплатили цената му.