Кредит Колект
Съвети

Уважаеми клиенти,

В дневно време все по непредсказуемо се оказва поведението на на Вашите партньори относно изпълнение на парични вземания. Ето защо във Ваш интерес е да управлявате и планирате ефективно вземанията си. За целта сме разработили план, по който може да се ръководите при неизпълнения на дължими Ви плащания.

Създали сме кратки стъпки, които могат да са Ви от полза при справяне с некоректни бизнес партньори.

  1. Проверявайте Вашите партньори преди подписване на всеки договор/споразумение/анекс, както и системно в хода на изпълнение на всеки договор/споразумение/анекс;
  2. При подписване на договор/споразумение/анекс обърнете внимание на това как уговаряте плащането – срок, размер, валута, падеж и т.н.;
  3. В случай на неизпълнение на дължимо Ви парично вземане, не отлагайте, а веднага след падежа се свържете с Вашия длъжник;
  4. Препоръчваме кореспонденцията помежду Ви да е писмена, за да може да докажете поканата или уведомлението за плащане при нужда. Винаги упоменавайте основанието, на база което се дължи плащането – страни по договора, фактура и дата, условия на плащане, падеж. Може да предложите (ако желаете) отсрочено или разсрочено плащане.
  5. Пазете документите, удостоверяващи изпратената покана или уведомление до Вашия длъжник.

N.B! Изготвянето на уведомление или покана до длъжник на пръв поглед изглежда елементарна работа, но крие известни рискове, предвид което Ви съветваме да се обърнете към нашите специалисти в тази област.

Ако горните стъпки не дадат резултат в рамките на месец, не отлагайте, тъй като текат срокове, които могат да се отразят негативно на Вашето вземане.