Кредит Колект
Извънсъдебно споразумение
  • Извънсъдебното споразумение е уникален инструмент, с който се установява падежа на вземането;
  • Друг ефект на споразумението е това, че същото представлява изключително лесен начин да се облекчи последващото съдебно производство;
  • Много често  продължителността на едно съдебно дело зависи от доказателствата, с които страните разполагат. Извънсъдебното споразумение, когато е изготвено рационално и съдържа необходимите реквизити е нещо, което би могло да спести месеци и години, през които страните иначе биха били принудени да посещават съдебни заседани;
  • Изготвянето на едно извънсъдебно споразумение /когато страните имат воля за това/ е юридически въпрос, който има определена степен на сложност. Споразумението не може да бъде бланка, а съдържанието му се влияе еднинствено от конкретиката на въпросното правоотношение;
  • Споразумението следва да има определени реквизити. Липсата на който и да било от тези реквизити може да доведе до неуважаванетому от страна на съда.