Кредит Колект
Резултати и успеваемост
  • Успехът при  събиране на вземания е толкова по-бърз, колкото по-рано започнем работа. Резултатността до голяма степен зависии от самите клиенти,тъй като ние действаме единствено по тяхно нареждане. Резултатите зависят много и от документацията, с която е съпроводен конкретния дълг.
  • Освен за събиране на текущото вземане, ние консултираме клиентите си как най-ефективно и лесно да избягват подобни случаи и как да обезпечават събирането на вземанията си предварително. Изготвяме специални клаузи, които препоръчваме да бъдат включени в договорите им и акцентираме върху начина на действие при всяка една специфична търговска дейност.