Кредит Колект
Метод на работа
  • Действаме изцяло в интерес на клиентите си и съгласно техните изисквания и очаквания, базирайки се на опита ни.
  • Когато успеем да постигнем споразумение с длъжника, изготвяме погасителни планове, за чието изпълнение впоследствие следим.
  • Преди да подпишем каквито и да е споразумения,  извършваме действия, които целят бъдещото обезпечаване на задължението и изготвяме документи, които при една последвала недобросъвестност на длъжника биха чувствително съкратили процедурата по събиране на вземането.
  • Действаме превантивно – в случаите, когато длъжникът отново не погаси задълженията си.
  • Когато съществува противоречие по отношение на въпроса дали изобщо съществува задължение, действаме според случая, като целим избягване на съдебния спор. В случай, че съдебното производство е наложително, ние предприемаме различни видове стратегии, които целят положително въздействие върху длъжника в течение на съдебната процедура.
  • Когато няма възможност да бъде постигнато извънсъдебно споразумение,  представляваме клиентите си в различни видове съдебни производства срещу насрещната страна, които в много случаи действат превантивно – запориране на сметки, налагане на възбрани върху имоти, запори на трудови възнаграждения и др. Също така предварително извършваме проверка за имотното състояние на длъжника и действаме според условията.
  • В зависимост от документите, които притежавате във връзка с дълга, можем да Ви предложим различни варианти.