Кредит Колект
Събиране на вземания и действия срещу длъжника
  • Преди да бъдат заведени каквито и да е съдебни искове, екипът ни ще направи всичко възможно за доброволното уреждане на въпросите, свързани със събирането на дълга.
  • Когато усилията ни се окажат недостатъчни, действаме с всички позволени от закона средства, за да съберем вземанията на клиентите си.
  • Работата ни започва с проучване на длъжника. Действията, които ще предприемем ще бъдат съобразени с финансовото и социалното състояние на длъжника и възможностите му за своевременно плащане на задължението и събиране на дълга.
  • След проучване и писмено уведомяване на длъжника, ние започваме да преговаряме с длъжниците. В случаите, когато преценим, че преговорите са безуспешни, заедно с клиента избираме подходящ вариант за действие.
  • В голяма степен ефективността и бързината по събиране на вземането зависи от навременните действия на клиентите ни. Колкото по-рано кредиторът се обърне към нас, толкова е по-голяма вероятността дългът да бъде върнат своевременно и без затруднения.