Кредит Колект
Цени
  • Цената на услугите ни се определя от няколко фактора. Най-голямо отражение дава сложността на конкретния казус и вложените от нас усилия. Събирането на едно вземане, може да се окаже сложна процедура, която да включва няколко етапа.
  • Освен от нашите усилия, цената зависи и от ресурсите, които са ни предоставени от самия клиент, т.е. от позицията му в конкректното правоотношение.
  • Отражение върху размера на възнаграждението ни дават и редица други фактори - психологическата нагласа на длъжника, просрочие на вземането, липсата / наличието на документи, удостоверяващи вземането и други.
  • Нещо повече, понякога събирането на едно вземане може да бъде толкова сложна дейност, че да струва по-скъпо от самото вземане. Съществуват вземания, които по една или друга причина не могат да бъдат събрани /длъжникът е несъстоятелен или липсва, изтекла погасителна давност, липсват доказателства за вземането и пр./.
  • Ние естествено няма да се откажем да направим всичко възможно за да съберем дълга, но лошата позиция, от която ще изходим ще се отрази на цената на това вземане.
  • За да изготвим специална оферта за Вас, свържете се с нас чрез формата за връзка.