Кредит Колект
За нас
  • В Кредит Колект сме изградили екип от професионалисти, които дългогодишно и успешно работят в сферата на правото, вътрешната и външна търговия и медиацията. Специализирали сме се в предлагането услуги от най-високо качество в сферата на финансовите консултации, управление на "лоши" вземания и кредити, решаване на правни казуси.
  • През всички тези  години ние се стремим и успяваме да отговорим адекватно на всички нужди и изисквания на нашите клиенти.
  • Събирането на вземания и дългове е сложен и понякога продължителен процес, който изисква умения в преговорите и познаване на закона. Качествено и навременно се справяме с всекидневните предизвикателства, свързани с дейността ни, които понякога изискват пълна концентрация и едновременно твърд и внимателен подход.
  • В последните години световната финансова криза, все по-увеличаващата се междуфирмена задлъжнялост, инфлацията и други макроикономически фактори, накараха много търговски дружества и физически лица да потърсят услугите ни. Някои от тях своевременно предприеха действия по събиране на вземанията си, както и по оптимизиране на финансовите си потоци и с наша помощ продължават да развиват дейността си.